plaumai eco ký kết bê tông Hà Thanh

Giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp vận tải thời hậu Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã và đang đặt ra thách thức to lớn cho các doanh nghiệp cần có bước “chuyển mình” phù hợp để thích ứng và vượt qua. Đối với ngành vận tải, giải pháp tiết kiệm nhiên liệu là một trong những ưu sách hàng đầu để giải bài toán tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.