CÁC CHỨNG NHẬN CỦA PLAUMAI ECO

Giấy chứng nhận nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam
Giấy chứng nhận hợp tác 3 bên về bảo vệ môi trường​
Giấy phép của bộ công thương 1​
Giấy phép của bộ công thương 2​
Giấy phép của bộ khoa học công nghệ​
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Giấy chứng nhận trách nhiệm bảo hiểm sản phẩm của bảo hiểm Hàng Không​
Giấy chứng nhận trách nhiệm bảo hiểm sản phẩm toàn cầu của bảo hiểm Meritz
Chứng nhận công ty xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ​
Giấy chứng nhận mã số kinh doanh thương mại
Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ
Giấy chứng nhận thương hiệu
Giấy chứng nhận thiết kế 1​
Giấy chứng nhận thiết kế 2​
Chứng nhận kết quả 1​
Chứng nhận kết quả 2​
ISO 9001:2015, KS Q ISO 9001:2005​
ISO 140001:2015, KS I ISO 14001:2015​
Chứng nhận sản phẩm có tthành tích xuất khẩu xuất sắc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PLAUMAI ECO

Test chất lượng xăng, dầu tại tổng cục đo lường chất lượng
Đánh giá tại trường đại học GTVT
Đánh giá tại hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA)
Đánh giá thực tế tại các cơ quan quản lý và doanh nghiệp

BẢNG HIỆU SUẤT KHI SỬ DỤNG PLAUMAI ECO