Đăng ký Garage hỗ trợ kỹ thuật

Quyền lợi của Garage tham gia hỗ trợ kỹ thuật

Tất cả các gara trong hệ thống sẽ được hỗ trợ phí lắp đặt, đồng thời có cơ hội tiếp cận và giới thiệu thêm các sản phẩm, dịch vụ khác của mình. Với lượng người dùng Plaumai Eco phát triển không ngừng mỗi ngày, đây là cơ hội gia tăng lợi nhuận của mỗi garage trong hệ thống.

Hướng dẫn Garage ghi nhận doanh số lắp đặt

Mỗi garage có mã định danh riêng được gửi qua email và số điện thoại sau khi kích hoạt thành công. Sau khi lắp đặt Plaumai Eco vào phương tiện, để được ghi nhận chi phí sử dụng mã này khi thực hiện kích hoạt bảo hành sản phẩm cho khách hàng, theo mẫu sau:

KBH[dấu cách]Mã phủ cào[dấu cách]Biển số[dấu cách]Mã định danh

Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh Plaumai Eco tại khu vực hoặc tổng đài 1900 2323 18 để được hướng dẫn cụ thể

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT PLAUMAI ECO

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HIỂM