hiệp hội vận tải

VATA và PLAUMAI ECO thỏa thuận cùng thử nghiệm thanh gốm tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường

Ngày 14/11/2019, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường xanh thế giới (PLAUMAI ECO) tổ chức cuộc họp bàn về việc tổ chức kiểm nghiệm mức độ tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải khi sử dụng sản phẩm PLAUMAI ECO đối với ô tô.