PlauMai Eco Việt Nam ký kết với nhà phân phối tỉnh Ninh Bình

Ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại diện PlauMai Eco Việt Nam đã ký kết hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm PlauMai Eco trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Mạnh Hoà TGĐ PlauMai Eco Việt Nam và ông Phạm Đức Luyện giám đốc PlauMai Eco Ninh Bình

Đây sẽ là khởi đầu quan trọng cho việc phổ biến rộng rãi tới người dân tỉnh Ninh Bình nói riêng và những người dân các tỉnh lân cận nói chung về những lợi ích thiết thực của thanh gốm PlauMai Eco đến kinh tế và môi trường xung quanh.

Chúc cho sự hợp tác của PlauMai Eco Việt Nam và NPP Ninh Bình phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa.

PlauMai Eco Việt Nam !!!