GIẢM TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VỚI PLAUMAI ECO

GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

CÁC CHỨNG NHẬN CỦA PLAUMAI ECO

Giấy chứng nhận nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam
Giấy chứng nhận hợp tác 3 bên về bảo vệ môi trường​
Giấy phép của bộ công thương 1​
Giấy phép của bộ công thương 2​
Giấy phép của bộ khoa học công nghệ​
Chứng nhận công ty xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ​
Giấy chứng nhận trách nhiệm bảo hiểm sản phẩm 1​
Giấy chứng nhận trách nhiệm bảo hiểm sản phẩm 2​
Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ
Giấy chứng nhận thương hiệu
Giấy chứng nhận thiết kế 1​
Giấy chứng nhận thiết kế 2​
Chứng nhận kết quả 1​
Chứng nhận kết quả 2​
Biểu đồ thử nghiệm 1​
Biểu đồ thử nghiệm 2​
ISO 9001:2015, KS Q ISO 9001:2005​
ISO 140001:2015, KS I ISO 14001:2015​

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PLAUMAI ECO

Test chất lượng xăng, dầu tại tổng cục đo lường chất lượng
Đánh giá tại trường đại học GTVT
Đánh giá tại hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA)
Đánh giá thực tế tại các cơ quan quản lý và doanh nghiệp

BẢNG HIỆU SUẤT KHI SỬ DỤNG PLAUMAI ECO