STARTUP JOURNEy

PlauMai Eco đồng hành cùng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong STARTUP JOURNEY 2019

Với chủ đề Du lịch có tên gọi “Why Vietnam?”, chương trình nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại buổi lễ Xuất quân sáng 10/10 tại Khu du lịch Núi Cấm tỉnh An Giang, PlauMai… Đọc tiếp »PlauMai Eco đồng hành cùng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong STARTUP JOURNEY 2019