PlauMai Eco đồng hành cùng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong STARTUP JOURNEY 2019

Với chủ đề Du lịch có tên gọi “Why Vietnam?”, chương trình nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ Xuất quân sáng 10/10 tại Khu du lịch Núi Cấm tỉnh An Giang, PlauMai Eco Việt Nam đã xuất hiện và tìm hiểu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, độc đáo của các bạn thanh niên thế hệ trẻ nhiều khát vọng. Tại An Giang, PlauMai Eco cũng giới thiệu tới các doanh nghiệp tại địa phương và các bạn trẻ những ý tưởng và những giải pháp bảo vệ môi trường, tạo thêm các yếu tố thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Xin chúc du lịch An Giang phát triển hơn và bền vững để trở thành mũi nhọn kinh tế cho địa phương và đất nước trong thời gian tới.