Plaumai Eco điều chỉnh quá bán lẻ niêm yết

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác

Công ty Cổ phần Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và Bảo vệ môi trường Plaumai Eco trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã ủng hộ Công ty trong thời gian qua.

Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng, Quý Đối tác chính sách giá bán lẻ mới của thanh gốm tiết kiệm nhiên liệu Plaumai Eco như sau:

  • Giá mới: 395,000 VNĐ/thanh.
  • Giá mới áp dụng từ ngày 01/01/2020.
  • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.

Công ty Cổ phần Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và Bảo vệ môi trường Plaumai Eco trân trọng thông báo tới toàn thể Quý khách hàng, Quý đối tác về việc thay đổi giá bán lẻ và hy vọng sự hợp tác trên sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trân trọng,