Hội thảo diễn đàn nghiên cứu giao thông vận tải Việt Nam 2020

Ngày 15/10/2020 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, diễn đàn nghiên cứu giao thông vận tải Việt Nam (Transportation studies forum of Vietnam – TSFV) đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2020 và hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý điều hành giao thông”.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý và các nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Môi trường xanh thế giới (Đại diện Plaumai Eco Việt Nam) đã hợp tác với Trung tâm Khoa học Công nghệ môi trường giao thông – Trường Đại học Giao thông vận tải tham gia hội thảo này với tham luận “Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho phương tiện vận tải ở Việt Nam khi sử dụng chất xúc tác thanh gốm Plaumai Eco”.

Tham luận này đã nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu tham dự, đây là một giải pháp đột phá về khoa học công nghệ nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho phương tiện vận tải. Hiện tại, thanh gốm này đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam thanh gốm Plaumai Eco đã được Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận theo thông báo số 3220/TB-KHCN ngày 14/10/2019. Plaumai Eco là chất xúc tác, nguyên lý hoạt động của thanh gốm là dựa trên khả năng bức xạ sóng hồng ngoại trong xăng, dầu làm kích hoạt và tạo ra các Ion âm phá vỡ liên kết cụm nhiên liệu, điều đó làm cho nhiên liệu được hòa trộn tốt hơn, do đó sẽ cháy tốt hơn.

Theo đánh giá của các tổ chức khoa học công nghệ thì hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu xăng, dầu của phương tiện vận tải khi sử dụng thanh gốm này trung bình khoảng 10 – 15% và góp phần giảm thiểu hàm lượng nhiều khí thải độc hại như CO, Hydrocacbon, NOx, SO2, độ khói… với mức giảm khoảng 30-70% tùy theo từng chất.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở Việt Nam đang ở mức báo động, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Nguyên nhân gây ô nhiễm đó chủ yếu là do nguồn khí thải của các phương tiện vận tải, do vậy việc ứng dụng thanh gốm này được coi là một giải pháp đột phá đã được các nhà quản lý, nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm và sử dụng.