Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam chính thức công bố kết quả thử nghiệm và khuyến khích sử dụng Plaumai Eco

Ngày 16/7/2020, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) chính thức công nhận hiêu quả tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải khi sử dụng sản phẩm Plaumai Eco đối với ô tô.